ГЕНЕРАЦИЈА 2012

Марко Петковић
Ана Новаковић
Деана Петровић
Петар Стаменоковић
Дејан Врачаревић
Бранка Тијанић
Јадранка Терзић
Николаос Катсоулотос
Бранко Цитлик
Марија Миловановић
Мина Радовић