ДОКТОРСКИ РАДОВИ

• НАТАША ТЕОФИЛОВИЋ, 14. 12. 2010, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: 1:1, анимирана инсталација
• АЛЕКСАНДРА ЈОВАНИЋ, 2. 12. 2011, ментор проф. др Милета Продановић, ФЛУ
Докторски уметнички пројекат: Бајт има 8 битова, серија од осам кратких интерактивних форми за интернет
• МАРИЈАНА МАРКОСКА, 15. 12. 2011, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Антигена, дигитална презентација позоришта
• АЛЕКСАНДРА АРВАНИТИДИС, 27. 3. 2012, ментор проф. др Менелаос Мелетзис, ТЕИ, Атина, Грчка
Докторски уметнички пројекат: Reframed Whistlers Mother, интерактивни филм
• МАРИНА КЕЦМАН, 29. 3. 2012, ментор проф. Јелица Ђокић, ФДУ
Докторски уметнички пројекат: Чувари природе, интерактивна едукативна игра за децу
• МИЛА ГВАРДИОЛ, 10. 4. 2012, ментор проф. Драган Јовановић, ФЛУ
Докторски уметнички пројекат: Тест – истраживање интерактивних односа уметничког дела и публике
• МАРИЈА ИЛИЋ, 19. 10. 2012, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Одрживи развој надахнућа уметника у улози кућног љубимца, интерактивна анимација
• МИЛИЦА МИЈАЧЕВИЋ ЦАРЕВИЋ, 29. 10. 2012, ментор проф. Милорад Глушица, ФДУ
Докторски уметнички пројекат: Слике подсвести – мождани таласи и њихове фреквенце у стварању слике
• МАРКО НИКОЛИЋ, 8. 11. 2012, ментор проф. др Менелаос Мелетзис, ТЕИ, Атина, Грчка
Докторски уметнички пројекат: Самоубиство – пут ка националном препороду, експериментална рекламна кампање
и 3D симулатор
• САЊА ЖДРЊА, 11. 12. 2012, ментор проф. мр Слободан Роксандић, ФЛУ
Докторски уметнички пројекат: Људско телo у музичком перформансу, изложба аудио-визуелних скулптура
• АЛЕКСАНДАР ЈОКСИМОВИЋ, 14. 12. 2012, ментор проф. мр Драган Јовановић, ФЛУ
Докторски уметнички пројекат: Посматрачи мачке, дигитални перформанс
• НАТАЛИЈА СТОЈАНОВИЋ, 18. 12. 2012, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ, коментор проф. Ненад Тасић,
археолог, Филозофски факултет у Београду
Докторски уметнички пројекат: Виртуелна Винча, интерактивни интернет дизајн
• ДУШАН ЈОВОВИЋ, 18. 12. 2012, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Мултимедијални простор као средство комуницирања са публиком, интерактивна театарска
анимација
• КАТЕРИНА АПОСТОЛСКА, 28. 12. 2012, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Менаде, дигитални анимирани филм
• ПРЕДРАГ НИКОЛИЋ, 8. 3. 2013, ментор проф. др Стал Стенсли, Шведска
Докторски уметнички пројекат: Хватач мисли, дигитална инсталација
• СЛОБОДАН СТАНКОВИЋ, 23. 10. 2013, ментор проф. др Борис Деспот, ФДУ
Докторски уметнички пројекат: Грађење аудио-визуелне структуре, експериментални филм
• БОЈАН СТЕВАНИЋ, 4. 11. 2013, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Без сигнала, дигитални анимирани филм
• ЈОВАНА ВИТВИЦКИ (МИРКОВИЋ), 12. 11. 2013, ментор проф. мр Бранимир Карановић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Хомо луденс, играч као чистач, интерактивна игра
• ЈЕЛЕНА ДЕЈАНОВСКА, 21. 11. 2013, ментор проф. мр Растко Ћирић, ФПУ
Докторски уметнички пројекат: Енергетски троугао, дигитална анимирана инсталација
• ИРЕНА ПАРОВИЋ, 24. 12. 2013, ментор проф. др Милета Продановић, ФЛУ
Докторски уметнички пројекат: Анатомија вируса, вишемедијска инсталација