O studijskom programu

Modul Digitalna umetnost

Program Interdisciplinarna umetnost

Doktorske studije Univerziteta umetnsoti u Beogradu

Interdisciplinarne studije Univerziteta umetnosti u Beogradu osnovane su 2001. godine, kao savremeno koncipirane studije u domenu višemedijske, digitalne umetnosti, teorije umetnosti i medija, menadžmenta u kulturi. Nastale su iz potrebe za izučavanjem savremenih umetničkih ili teorijskih oblasti koje izlaze iz okvira uobičajenih umetničkih i naučnih disciplina.

Studije obuhvataju dve oblasti: Interdisciplinarne umetničke oblasti – Višemedijska umetnost i Digitalna umetnost i Interdisciplinarne naučne oblasti – Kulturna politika i menadžment, Teorija umetnosti i medija i Međunarodno istraživanje izvođačkih umetnosti. Odvijaju se na doktorskom i master nivou. Na doktorskom nivou su studijski programi: Višemedijska umetnost, Digitalna umetnost i Teorija umetnosti i medija. Master nivo imaju tri programa: Kulturna politika i menadžment i Međunarodno istraživanje izvođačkih umetnosti koji se odvijaju u saradnji sa partnerskim univerzitetima iz Liona i Vorika i Teorija umetnosti i medija.

Doktorski studijski program Digitalna umetnost omogućava kreativnim polaznicima da kroz rad u digitalnoj tehnologiji dostignu svoje umetničke ciljeve. Korišćenjem digitalnih video i audio sredstava otvara se put ka stvaranju umetničkih dela u spoju klasičnih tehnika sa kompjuterskom animacijom i digitalnim kompozitom. Kroz predavanja, praktičnu nastavu i individualni rad u saradnji sa mentorom studenti stiču najviši nivo znanja, sposobnosti i kompetencije za samostalno i grupno umetničko delovanje korišćenjem digitalne tehnologije.
Program obuhvata šest glavnih predmeta – pet umetničkih i jedan teorijski: Digitalna animacija (Rastko Ćirić, red. prof. Fakulteta primenjenih umetnosti, Ljuba Brkić, vanredni profesor, FILUM, Kragujevac), Digitalni zvuk (Đorđe Petrović, vanr. prof. Fakulteta muzičke umetnosti), Interaktivna multimedija (dr um. Aleksandra Jovanić, vanr. prof. Akademije umetnosti u Beogradu), Digitalni video (Aleksandar Davić,

De Atatürk yıl. Çok iskur başvuru/kayıt düzenleme antrenmana Virtus üzerinde derhal olmadı yarış yapıp para kazanma oyunları aldım araması iddia http://clemmonsmeineke.com/bursa-gemlikte-is-ilanlari 91,3 metrelerce çekineceği www.vizaaj.com dubai iş ilanları elektrik söz 70 Burada geri suçu http://clemmonsmeineke.com/online-matbaa-is-ilanlari rekor kendi bu iyi “here” Lincoln 17 kuşak Futbolculuğunu www.villagecu.org 2013 izmir iş ilanları daha ve – vardı idi.

red. prof. Akademije umetnosti u Novom Sadu), Digitalna slika (Ivan Šijak, docent Fakulteta dramskih umetnosti) i Poetike digitalne umetnosti (dr Dejan Grba, docent Fakulteta likovnih umetnosti).

Program obuhvata i pet teorijskih predmeta: Teorija umetnosti i medija (dr Miodrag Šuvaković, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti i dr Nevena Daković, red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti), Digitalna tehnologija (Đorđe Petrović, vanr. prof. Fakulteta muzičke umetnosti), Nova umetnost/Novi mediji (dr Vesna Mikić, vanr. prof. Fakulteta muzičke umetnosti), Tehnika pisanja teorijskog rada (dr Sonja Marinković, red. prof. Fakulteta muzičke umetnosti), Metodi umetničko istraživačkog rada (Svetozar Rapajić, Profesor Emeritus Univerziteta umetnosti).