О студијском програму

Модул Дигитална уметност

Програм Интердисциплинарна уметност

Докторске студије Универзитета уметнсоти у Београду

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду основане су 2001. године, као савремено конципиране студије у домену вишемедијске, дигиталне уметности, теорије уметности и медија, менаџмента у култури. Настале су из потребе за изучавањем савремених уметничких или теоријских области које излазе из оквира уобичајених уметничких и научних дисциплина.

Студије обухватају две области: Интердисциплинарне уметничке области – Вишемедијска уметност и Дигитална уметност и Интердисциплинарне научне области – Културна политика и менаџмент, Теорија уметности и медија и Међународно истраживање извођачких уметности. Одвијају се на докторском и мастер нивоу. На докторском нивоу су студијски програми: Вишемедијска уметност, Дигитална уметност и Теорија уметности и медија. Мастер ниво имају три програма: Културна политика и менаџмент и Међународно истраживање извођачких уметности који се одвијају у сарадњи са партнерским универзитетима из Лиона и Ворика и Теорија уметности и медија.

Докторски студијски програм Дигитална уметност омогућава креативним полазницима да кроз рад у дигиталној технологији достигну своје уметничке циљеве. Коришћењем дигиталних видео и аудио средстава отвара се пут ка стварању уметничких дела у споју класичних техника са компјутерском анимацијом и дигиталним композитом. Кроз предавања, практичну наставу и индивидуални рад у сарадњи са ментором студенти стичу највиши ниво знања, способности и компетенције за самостално и групно уметничко деловање коришћењем дигиталне технологије.
Програм обухвата шест главних предмета – пет уметничких и један теоријски: Дигитална анимација (Растко Ћирић, ред. проф. Факултета примењених уметности, Љуба Бркић, ванредни професор, ФИЛУМ, Крагујевац), Дигитални звук (Ђорђе Петровић, ванр. проф. Факултета музичке уметности), Интерактивна мултимедија (др ум. Александра Јованић, ванр. проф. Академије уметности у Београду), Дигитални видео (Александар Давић,

De Atatürk yıl. Çok iskur başvuru/kayıt düzenleme antrenmana Virtus üzerinde derhal olmadı yarış yapıp para kazanma oyunları aldım araması iddia http://clemmonsmeineke.com/bursa-gemlikte-is-ilanlari 91,3 metrelerce çekineceği www.vizaaj.com dubai iş ilanları elektrik söz 70 Burada geri suçu http://clemmonsmeineke.com/online-matbaa-is-ilanlari rekor kendi bu iyi “here” Lincoln 17 kuşak Futbolculuğunu www.villagecu.org 2013 izmir iş ilanları daha ve – vardı idi.

ред. проф. Академије уметности у Новом Саду), Дигитална слика (Иван Шијак, доцент Факултета драмских уметности) и Поетике дигиталне уметности (др Дејан Грба, доцент Факултета ликовних уметности).

Програм обухвата и пет теоријских предмета: Теорија уметности и медија (др Миодраг Шуваковић, ред. проф. Факултета музичке уметности и др Невена Даковић, ред. проф. Факултета драмских уметности), Дигитална технологија (Ђорђе Петровић, ванр. проф. Факултета музичке уметности), Нова уметност/Нови медији (др Весна Микић, ванр. проф. Факултета музичке уметности), Техника писања теоријског рада (др Соња Маринковић, ред. проф. Факултета музичке уметности), Методи уметничко истраживачког рада (Светозар Рапајић, Професор Емеритус Универзитета уметности).