Предмети

 

прва година

1. семестар

Теорија уметности 1
Дигитална анимација1
Дигитална слика 1
Дигитална технологија
Дигитални видео 1
Дигитални звук 1
Интерактивна мултимедија 1

2. семестар

Дигитална анимација 2
Дигитална слика 2
Дигитални видео 2
Дигитални звук 2
Интерактивна мултимедија 2
Поетикe дигиталне уметности 1

друга година

3.семестар

Методи уметничко истраж. рада 1
Техника писања теоријског рада
Поетикe дигиталне уметности 2
Изборни А3
Изборни Б3

4.семестар

Методи уметничко истраж. рада 2
Нова теорија умет. / нови медији
Изборни А4
Изборни Б4

Изборни предмети

У 3. и 4. семестру студент похађа по 2 од укупно 5 понуђених изборних предмета који су сврстани у две групе:

Изборни предмети 
А3

1. Дигитална анимација 3А
2. Дигитална слика 3А
3. Дигитални видео 3А
4. Дигитални звук 3А
5. Интерактивна мултимедија 3А

 Б3

6. Дигитална анимација 3Б
7. Дигитална слика 3Б
8. Дигитални видео 3Б
9. Дигитални звук 3Б
10. Интерактивна мултимедија 3Б

Изборни предмети 
А4

1. Дигитална анимација 4А
2. Дигитална слика 4А
3. Дигитални видео 4А
4. Дигитални звук 4А
5. Интерактивна мултимедија 4А

Б4

6. Дигитална анимација 4Б
7. Дигитална слика 4Б
8. Дигитални видео 4Б
9. Дигитални звук 4Б
10. Интерактивна мултимедија 4Б

трећа година

5. семестар

Истраживање и израда докторског  уметничког пројекта

6.семестар

Израда и одбрана уметничког доктората