Контакт

Универзитет уметности у Београду

Косанчићев венац 29, 11000 Београд

Тел. (011) 2625 166,

Факс: (011) 2629 785

E-mail: rektorat@arts.bg.ac.rs

Web Site: http://www.arts.bg.ac.rs

 

проф. др Љиљана Мркић Поповић

Ректор Универзитета уметности

 

ред. проф. Растко Ћирић

руководилац докторског студијског програма Дигитална уметност
Интердисциплинарних студија Универзитета уметности